Автор admin

Успешно реализирани ладните проби

20.09.2016

На 22.09.2016 и 23.09.2016 година Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје успешно ги реализира ладните проби на постројките во ТО Исток и ТО Запад со цел подготовка за старт на новата грејна сезона 2016 – 2017.

...

Прочитај повеќе

Инвестициски активности

01.06.2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на инвестициски активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за инвестициски активности за 2016 година.

...

Прочитај повеќе

Ремонтни активности

09.05.2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на редовните ремонтни активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за ремонтни активности за 2016 година.

...

Прочитај повеќе


НАЗАД