Автор Тони Ѓуровски

Сертификат ISO 9001:2015

Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за управување со квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ...

Прочитај повеќе

Јавна набавка на масло за горење - мазут

12.09.2017

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје од 2013 година целосно ги има преструктуирано топланите за работа на најеколошки и најефтин расположлив енергенс природниот гас, кој исклучиво се користи како примарно погонско гориво во процесот на ...

Прочитај повеќе


НАЗАД