Грејна сезона 2015/2016

Инвестициски активности

01.06.2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на инвестициски активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за инвестициски активности за 2016 година.

...

Прочитај повеќе

Ремонтни активности

09.05.2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на редовните ремонтни активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за ремонтни активности за 2016 година.

...

Прочитај повеќе


НАЗАД