Грејна сезона 2017/2018

Сертификат ISO 9001:2015

15.01.2018

Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Бал...

Прочитај повеќе

Успешно реализирани ладните проби

25.09.2017

На 18.09.2017 и 25.09.2017 година Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје успешно ги реализира ладните проби на постројките во ТО Исток и ТО Запад со цел подготовка за старт на новата грејна сезона 2017 – 2018....

Прочитај повеќе

Јавна набавка на масло за горење - мазут

12.09.2017

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје од 2013 година целосно ги има преструктуирано топланите за работа на најеколошки и најефтин расположлив енергенс природниот гас, кој исклучиво се користи како примарно погонско гориво во процесот на ...

Прочитај повеќе


НАЗАД