Грејна сезона 2020/2021

Сертификат ISO 9001:2015

08.01.2021

Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за управување со квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 14.10.2020 година

13.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 14.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 13.10.2020 година

12.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 13.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 12.10.2020 година

11.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 12.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 11.10.2020 година

10.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 11.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 10.10.2020 година

09.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 10.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 09.10.2020 година

08.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 09.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 08.10.2020 година

07.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 08.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 07.10.2020 година

06.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 07.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 06.10.2020 година

05.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 06.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 05.10.2020 година

04.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 05.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Прочитај повеќе

Услов за испорака на топлинска енергија за 03.10.2020 година

02.10.2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 03.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информција е согласно одлуката на Регулаторната коми...

Прочитај повеќе


НАЗАД