Известувања

Сертификат ISO 9001:2015

8 јануари 2021

Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за управување со квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ...

Услов за испорака на топлинска енергија за 14.10.2020 година

13 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 14.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 13.10.2020 година

12 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 13.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 12.10.2020 година

11 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 12.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 11.10.2020 година

10 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 11.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 10.10.2020 година

9 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 10.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 09.10.2020 година

8 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 09.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...