Известувања

Успешно реализирани ладните проби

20 септември 2016

На 22.09.2016 и 23.09.2016 година Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје успешно ги реализира ладните проби на постројките во ТО Исток и ТО Запад со цел подготовка за старт на новата грејна сезона 2016 – 2017.

...

Инвестициски активности

1 јуни 2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на инвестициски активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за инвестициски активности за 2016 година.

...

Ремонтни активности

9 мај 2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на редовните ремонтни активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за ремонтни активности за 2016 година.

...