Известувања

Услов за испорака на топлинска енергија за 08.10.2020 година

7 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 08.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 07.10.2020 година

6 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 07.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 06.10.2020 година

5 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 06.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 05.10.2020 година

4 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 05.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната ком...

Услов за испорака на топлинска енергија за 03.10.2020 година

2 октомври 2020

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја информира јавноста дека, за 03.10.2020 година не се создадени услови за производство и испорака на топлинска енергија. Оваа информција е согласно одлуката на Регулаторната коми...

БЕГ во интерес на јавното здравје во следниот период ќе работи со редуциран број на извршители

12 март 2020

Групацијата БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје во интерес на јавното здравје и справување со заканата од корона вирусот, во согласност со препораките од Министерството за здравство, Владата на Република Северна Македонија и СЗО, во...

Сертификат ISO 9001:2015

15 јануари 2018

Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Бал...

Почеток на грејна сезона 2017 – 2018

6 октомври 2017

Согласно законските обврски, со утринскиот старт на топланите на 07.10.2017 во 05:00 ќе започне грејната сезона 2017 – 2018....

Успешно реализирани ладните проби

25 септември 2017

На 18.09.2017 и 25.09.2017 година Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје успешно ги реализира ладните проби на постројките во ТО Исток и ТО Запад со цел подготовка за старт на новата грејна сезона 2017 – 2018....

Јавна набавка на масло за горење - мазут

12 септември 2017

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје од 2013 година целосно ги има преструктуирано топланите за работа на најеколошки и најефтин расположлив енергенс природниот гас, кој исклучиво се користи како примарно погонско гориво во процесот на ...

БЕГ креира база на апликанти за нови работни места

15 јуни 2017

БЕГ (Балкан енерџи груп) почнува со реализација на проектот за креирање база на податоци за евиденција на расположливите стручни кадри од домашниот пазар на труд од различни профили кои ќе бидат евидентирани и селектирани, а ќе бидат земени предвид в...

Крај на грејна сезона 2016/2017

9 мај 2017

Во согласност со Правилата за снабдување со топлинска енергија, заврши грејната сезона 2016/2017. Во согласност со регулативата, врз основа на временските услови, грејната сезонза 2016/2017 започна порано од вообичаеното, односно на 05.10.2017 и беше...

Завршување на грејната сезона 2016-2017 година

15 април 2017

Грејната сезона 2016 - 2017 година по правило завршува на ден 15.04.2017, а топланите остануваат во приправна состојба за испорака на топлинска енергија до 30.04.2017. Во овој период, топланите ќе испорачуваат топлинска енергија доколку се исполнат ...

Почеток на грејна сезона 2016 – 2017

4 октомври 2016

Согласно законските обврски, со утринскиот старт на топланите на 05.10.2016 во 05:00 ќе започне грејната сезона 2016 – 2017....

Успешно реализирани ладните проби

20 септември 2016

На 22.09.2016 и 23.09.2016 година Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје успешно ги реализира ладните проби на постројките во ТО Исток и ТО Запад со цел подготовка за старт на новата грејна сезона 2016 – 2017.

...

Инвестициски активности

1 јуни 2016

Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на инвестициски активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за инвестициски активности за 2016 година.

...