Подготовка за отпочнување на грејната сезона 2021/2022


Во текот на ремонтниот период завршени се сите активности за сигурно, безбедно и континуирано производство на топлинска енергија.

Во месец септември се извршени сите неопходни проверки и топланите се подготвени за почеток на новата грејна сезона 2021/2022.