Успешно реализирани ладните проби


На 18.09.2017 и 25.09.2017 година Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје успешно ги реализира ладните проби на постројките во ТО Исток и ТО Запад со цел подготовка за старт на новата грејна сезона 2017 – 2018.