Воспоставување циркулација на вода во дистрибутивната мрежа


Почнувајќи од 03 октомври, па се до 07 октомври ќе се воспоставува циркулација на вода во дистрибутивната мрежа секој ден помеѓу 09:00 и 15:00 часот.