Општо


Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје е најголемата компанија за производство на топлинска енергија во Република Северна Македонија.

Нејзините капацитети за производство на топлинска енергија служат за опслужување на корисниците со топлинска енергија во градот Скопје.